dijous, 12 de març del 2015

Cap de ruc fet amb suc!

Parèmia: Cap de ruc fet amb suc! - interj. fig.

Explicació: Dita irònica que es dirigeix a qui fa una rucada o diu un despropòsit.

Localització: Es diu a Sant Feliu de Codines.