dijous, 19 de març del 2015

Cap de sant Pare

Parèmia: Cap de sant Pare - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap pelat.

Localització: Es diu a Torelló.