dilluns, 17 de febrer del 2014

Cap a on el cor camina el cap s'inclina

Parèmia: Cap a on el cor camina el cap s'inclina - refr.

Nota: Documentat a Amades (1951), com a Refranys del dret i de la justícia.