dijous, 13 de febrer del 2014

Cap 2

Parèmia: Cap 2 - loc. nom. fam.

Castellà: Pesquis [ES].