dilluns, 24 de febrer de 2014

Cap alt

Parèmia: Cap alt - loc. nom.

Explicació: Quan està dret i amb tendència a mirar amunt.