dijous, 20 de febrer del 2014

Cap aigualós

Parèmia: Cap aigualós - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu al País Valencià.