dijous, 26 de desembre del 2013

Bons canonges i mal capítol

Parèmia: Bons canonges i mal capítol - refr.

Explicació: Es diu al·ludint als membres d'una corporació que manifesten en comú opinions diferents de les que manifesta cadascú d'ells en privat.