dijous, 12 de desembre del 2013

Bon cap, bona tanda

Parèmia: Bon cap, bona tanda - refr.

Nota: Recollit per Martí Gadea (1891).

Localització: Es diu al País Valencià.