dilluns, 16 de desembre del 2013

Bon capell fa bon frare

Parèmia: Bon capell fa bon frare - refr.

Explicació: La bona aparença exterior dóna importància a la persona.

Localització: Es diu a Menorca.