dijous, 26 de setembre del 2013

Assentar-se-li el cap

Parèmia: Assentar-se-li el cap - fr. f. fig. fam.

Explicació: Posar seny, enteniment.

Castellà:
  • Asentar el juicio [ES].
  • Entrar en vereda [ES].
  • Sentar la cabeza [ES].