dilluns, 9 de setembre del 2013

Ardiment és cap i principi de moltes virtuts

Parèmia: Ardiment és cap i principi de moltes virtuts - refr.

Nota: Documentat al Tirant lo Blanc.