dijous, 12 de setembre del 2013

Arrencar-se els cabells del cap

Parèmia: Arrencar-se els cabells del cap - fr. f. fig.

Explicació: Com a acte de desesperació o també de gran penediment.

Nota: Amades (1951), al Refranyer català comentat diu que es fa ressò d'un costum antiquíssim a Roma amb motiu dels enterraments. Entre gents humils els parents hi concorrien esbullant-se i estirant-se els cabells.