dijous, 6 de setembre del 2012

Advocats, cap a l'infern de cap

Parèmia: Advocats, cap a l'infern de cap - refr.

Explicació: Condemna dels qui juguen amb la justícia.

Sinònims: Advocats i procuradors, a l'infern de dos en dos.

Localització: Documentat a Amades (1951), com a Refranys del dret i de la justícia.