dijous, 23 de gener del 2014

Cabal mal guanyat a l'hereu va mancat

Parèmia: Cabal mal guanyat a l'hereu va mancat - refr.

Sinònims: Veg. Cabal mal adquirit, no fa profit.