dijous, 28 de novembre del 2013

Bon cabal per a un pobre home!

Parèmia: Bon cabal per a un pobre home! - interj.

Explicació: Es diu parlant d'una noia poc treballadora.

Localització: Es diu a Olot.