dijous, 21 de novembre del 2013

Bleda vol dir encantada i freda; julivert, cap verd, i marduix, cap fluix

Parèmia: Bleda vol dir encantada i freda; juliverd, cap verd, i marduix, cap fluix - refr.

Nota: Documentat a Amades (1951), com a Refranys de les dones.