dilluns, 12 d’agost del 2013

Ans, havents i concertants trenquen el cap als estudiants

Parèmia: Ans, havents i concertants trenquen el cap als estudiants - refr.

Nota: És usat pels mateixos estudiants. Ho recull Farnés (1913).

Localització: Sentit a Girona.