dilluns, 24 de desembre del 2012

Al capdavant

Parèmia: Al capdavant - loc. adv.

Explicació: Al davant d'un grup, d'un moviment, etc.

Castellà:  
  • A (o En) la cabeza [ES].  
  • Al frente de alguna cosa [ES].  
  • Delante [ES].
Sinònims:  
  • A primera línia. 
  • Al davant. 
  • Al primer reng.